Dit is de privacy policy van duurzamevrouw.nl. Duurzame Vrouw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://duurzamevrouw.nl
KvK-nummer: 65982231
Femke Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Duurzame Vrouw.
Zij is te bereiken via hallo@duurzamevrouw.nl.

Persoonsgegevens die Duurzame Vrouw verwerkt

Duurzame Vrouw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Duurzame Vrouw verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@duurzamevrouw.nl zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel Duurzame Vrouw persoonsgegevens verwerkt

Duurzame Vrouw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Duurzame Vrouw neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Duurzame Vrouw) tussen zit.

Hoe lang Duurzame Vrouw persoonsgegevens bewaart

Duurzame Vrouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Duurzame Vrouw deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een samenwerkingsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Duurzame Vrouw een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Duurzame Vrouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hier vind je er meer informatie over.

Cookies die Duurzame Vrouw gebruikt

Duurzame Vrouw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Duurzame Vrouw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor toelichting klik hier.

Cookies door derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. De websites die Duurzame Vrouw tracken vind je hieronder. De linkjes verwijzen naar het privacy en/of cookie beleid van deze websites.

Waarom tracken deze websites Duurzame Vrouw

Google en WordPress tracken de statistieken van Duurzame Vrouw en jouw interesses en surfgedrag, zodat Duurzame Vrouw en adverteerders weten wat jij interessant vindt en hier op kunnen inspelen.
Duurzame Vrouw maakt gebruik van een Facebook plugin en een Instagram plugin, zij verbinden jouw IP adres aan pagina’s die je bezoekt.
De overige website tracken de affiliate links op Duurzame Vrouw.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Duurzame Vrouw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@duurzamevrouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Duurzame Vrouw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe Duurzame Vrouw persoonsgegevens beveiligt

Duurzame Vrouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@duurzamevrouw.nl.